گاه نوشت

آرشیو گاه نوشت

فرآیند عقلانی تصمیم گیری

هربرت الکساندر سایمون (۲۰۰۱-۱۹۱۶ میلادی) از صاحب نظران مدیریت، تصمیم گیری را جوهر و اساس مدیریت تلقی می کند. به زعم وی، مدیریت چیزی جز تصمیم گیری نیست و مدیر موفق را می توان تصمیم گیرنده ای موفق دانست. یک مدیر در برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و سایر وظایف نیازمند به تصمیم گیری است، به طوری که لحظه ای را در حیات مدیریت نمی توان یافت که بدون اتخاذ تصمیم سپری شود.

نیاز به نیازمندهای عاشق

مدتی قبل متن کتاب « سرگذشت مدیریت صنعتی در ایران » از سوی خانم دکتر صائمیان برای آماده سازی چاپ در اختیار بنده قرارگرفته بود که پس از مطالعه اجمالی، ضرورت داشت یک ویرایش روی کتاب انجام شود. پس از انجام ویرایش، تقاضای ملاقات با مرحوم نیازمند را کردم تا مواردی را که به نظرم دارای ابهام بود برطرف نمائیم. به هر تقدیر جلسه ای برای ساعت ۱۶ به مدت نیم ساعت تنظیم شد. متن ویرایش شده هم از قبل توسط آقای مهندس بیات برای ایشان ارسال شده بود. ساعت ۱۶ با شور و شوقی که برای دیدن مرحوم نیازمند بعد از مطالعه کتاب برایم ایجاد شده بود به منزل ایشان رفتیم و در همان نگاه اول، آنچه پس از خواندن آن کتاب از شخصیت ارزشمندشان برایم متصور شده بود به حقیقت پیوست.

چو عضوی به درد آورد روزگار

هر انسان مرگ مغزی می تواند ۵۳ نفر را از معلولیت و ۸ نفر را از مرگ نجات دهد. انجمن اهدای عضو ایرانیان اقدامات خوبی، برای فرهنگ سازی و تسهیل انجام پیوند عضو در ایران انجام داده است. یکی از این اقدامات ایجاد درگاه های متنوع برای پیوستن به خانواده اهداکنندگان عضو و دریافت ساده و آسان کارت اهدای عضو است.

کاشفان راه بازار

تحقیقات بازاریابی، راهکار ها و روش ها

/
مدل کسب و کار «جنرال موتورز» ۷۰ سال مانند جادو کار می‌کرد. حتی در کوران کسادی و اوج رکود بی‌سابقه نیز آن بنگاه آسیبی ندید و سهمش را در بازار به آرامی اضافه کرد. ولی در اواخر دهه ۷۰ مفروضاتش درباره بازار و تولید از اعتبار افتاد. بازار به شیوه‌ای بسیار بی‌ثبات، هماهنگ با «سبک زندگی» مردم، بازاریابی می‌شد و دیگر «درآمد خریدار» عامل گزینش کالا نبود، بلکه تنها یکی از عوامل آن به شمار می‌رفت.

پاییز عاشق است...

پاییز می رسد که مرا مبتلا کند

با رنگ های تازه مرا آشنا کند

پاییز می رسد که همانند سال پیش

خود را در دل قالیچه جا کند

به کجا چنین شتابان

/
مردی سوار بر اسبش به سرعت و چهارنعل می تاخت. این طور به نظر می رسید که به جای بسیار مهمی می رود. مردی که کنار جاده ایستاده بود، …
برندسازی

کران های ناپیدای برندسازی شخصی : نشریه تخصصی بازاریابی و تبلیغات نگاه شرقی

/
یک با همه سختی‌ها و شیرینی‌های آغازین هر کار، نخستین شماره ماهنامه نگاه شرقی در اردیبهشت ماه انتشار یافت. در همین اندک زمان، پیام‌ها…
نگاه شرقی

به بهانه انتشار نخستین شماره نشریه تخصصی بازاریابی و تبلیغات نگاه شرقی

/
راهی بزن که آهی برساز آن توان زد شعری بخوان که با آن رطل گران توان زد با تلاش و کوشش، چیرگی بر رنج ها میسر می‌شود و  با میل به تغییر و س…