• امیر علی آقایاری

  راهبر کسب و کار، مشاور برندسازی و تبلیغات

  متولد: ۱۳۵۱/۰۳/۰۸ – تهران
  ENTP – راست مغز

 • سوابق تحصیلی

  • دیپلم ریاضی فیزیک، دبیرستان هشترودی تهران
  • لیسانس مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران
  • (Mini MBA (Digital Marketing دیجیتال مارکتینگ، موسسه بین المللی بن ژیوار
  • (DBA (Branding، موسسه آموزش عالی بهار
  • (DBG (Business Generalist، موسسه آموزش عالی بهار
  • (XBG (Expert Business Generalist، موسسه آموزش عالی بهار – گروه برندآفرینی بانیک
 • سوابق کاری

  • موسس، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت نگاه شرقی سبز
  • مشاور و عضو شورای فرهنگی بانک پاسارگاد
  • عضو هیأت مدیره انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران
  • عضو هیأت مدیره گروه مشاوره کسب و کار ماتریس
  • عضو پیوسته انجمن مدیریت ایران
  • مشاور انجمن بانکداران خبره ایران
  • مشاور انجمن اهدای عضو ایرانیان
  • سردبیر دو ماهنامه تخصصی تبلیغات و بازاریابی نگاه شرقی
  • مدیر هنری مجله مدیریت