• امیر علی آقایاری

  جنرالیست و راهبر کسب و کار

  مشاور برندسازی و تبلیغات

  متولد: ۱۳۵۱/۰۳/۰۸ – تهران

 • سوابق تحصیلی

  • دیپلم ریاضی فیزیک، دبیرستان هشترودی تهران
  • لیسانس مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران
  • ( Mini MBA ( Digital Marketing دیجیتال مارکتینگ، موسسه بین المللی بن ژیوار
  • ( DBA ( Branding، موسسه آموزش عالی بهار
  • ( XBG ( Business Generalist، موسسه آموزش عالی بهار – گروه برندآفرینی بانیک
  • ( POST DBA (Expert Business Generalist، موسسه آموزش عالی بهار
 • سوابق کاری

  • موسس، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت نگاه شرقی سبز
  • مشاور و عضو شورای فرهنگی بانک پاسارگاد
  • عضو هیأت مدیره انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران
  •  مدیر دپارتمان رسانه و فرهنگ گروه بین المللی بانیک
  • عضو پیوسته انجمن مدیریت ایران و مدیر هنری مجله مدیریت
  • مشاور انجمن بانکداران خبره ایران و سردبیر ماهنامه بانکدار خبره
  • سفیر انجمن اهدای عضو ایرانیان
  • سردبیر دو ماهنامه تخصصی تبلیغات و بازاریابی نگاه شرقی
  • عضو هیات داوران و کمیته اجرایی جشنواره فیلم ۱۸۰ ثانیه ای بانک پاسارگاد
  • عضو هیات داوران جشنواره تبلیغات ایران ـ‌ کارگروه طراحی برند و برندینگ